Velkommen som deltaker i prosjektet Tidlig språkutvikling hos norske barn!

Prosjektet Tidlig språkutvikling hos norske barn er et forskningsprosjekt i regi av Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Målet med prosjektet er å undersøke språk og kommunikasjon hos barn i alderen 8 til 36 måneder som lærer norsk som førstespråk.
For at et slikt prosjekt skal gi oss kunnskap om barns språkutvikling generelt, må vi først skaffe oss kunnskap om språkutvikling hos mange enkeltbarn. Og de nærmeste til å kjenne til sine barns språkutvikling, er selvsagt dere foreldre. Derfor setter vi stor pris på at dere har satt av tid til å delta i undersøkelsen.